برای ثبت کانال خود , وارد کنترل پنل خود شوید و از منوی سمت راست به مدیریت تبادل تلگرام رفته و کانال خود را ثبت کنید

کانالهای ویژه